HPT Innovation Sp. z o.o.
ul. Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz
KRS: 0000118204
NIP: 9670928068
REGON: 091526949
kapitał zakładowy: 50 000 zł
Prezes Zarządu: Kamilla Maciaczyk