Tytuł projektu:

Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej.

 

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Szybka Ścieżka – Koronawirusy (5/1.1.1/2020).

Cel:

opracowanie warstwowych włóknin przeciwdrobnoustrojowych, poprzez: wprowadzenie cząstek metali lub tlenków na powierzchnię włókna polimerowego (funkcjonalizowanego chemicznie/plazmą/wyładowaniem koronowym), powstałego elektroprzędzenia i/lub melt-blown jako I warstwy, a następnie połączenie takiej hydrofilowej włókniny z hydrofobową nośną warstwą filtracyjną, otrzymaną melt-blown (jako warstwy II) i z warstwą spodnią spunbond dla komfortu użytkowania (także w wersji bioaktywnej dla filtrów).

Rezultat: rezultatem projektu będzie technologia produkcji wielowariantowej włókniny, która wykazuje właściwości wiruso-, bakterio- i grzybobójcze.

Członkowie konsorcjum realizującego projekt:

  • HPT Innovation Sp. z o. o.- lider projektu
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Okres realizacji: 10.10.2020 – 31.12.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 31 621 138,08 zł

Kwota dofinansowania: 21 163 710,88 zł

Wkład własny:  10 457 427,20 zł