Projekt nr RPKP.01.06.02-04-0276/19 realizowany w ramach

Działania RPKP.01.06.00

Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego

na lata 2014-2020 – EFRR

 

Tytuł projektu: Zakup linii do produkcji biodegradowalnych palet transportowych
o wzmocnionej konstrukcji dla HPT Innovation  w Bydgoszczy.

 

Rezultatem planowanego przez HPT Innovation Sp. z o.o projektu będzie wprowadzenie do produkcji rodziny nowych wyrobów w postaci ekologicznych palet tekturowych o wzmocnionej wytrzymałości, przeznaczonych do realizacji zadań transportowych w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej logistyki. W ramach niniejszego projektu planowana jest inwestycja polegająca na wdrożeniu wyników własnej działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy, dzięki nabyciu linii do produkcji biodegradowalnych palet transportowych o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczonej do produkcji biodegradowalnych palet. Innowacyjne rozwiązanie biodegradowalnej i wzmocnionej palety transportowej stanowić będzie, istotną przewagę konkurencyjną i jakościową nowego wyrobu. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu efektywności operacji logistycznych, wzrostu przychodów z tytułu zwiększenia ilości zawieranych transakcji, zwiększenia zatrudnienia oraz ekspansji na rynki zagraniczne. Przedmiot i zakres niniejszego projektu, w tym założone cele, są w pełni spójne z celem Podziałania 1.6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Wartość ogółem

1 366 517,70

Wydatki kwalifikowane

1 110 990,00

Dofinansowanie

499 945,50