POIR Działanie 03.04

Dotacja na kapitał obrotowy dla HPT Innovation Sp. z o.o.

RPKP Działanie 01.06.00.

Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

POIR.01.01.01-00-1246/20 

Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej