POIR Działanie 03.04.00

Dotacja na kapitał obrotowy dla

HPT Innovation Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowe udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Kwota dofinansowania : 374 311,59 PLN