Opis projektu:

„ Utworzenie centrum B+R dla rozwoju technologii wielokomponentowego wtrysku termoplastycznych tworzyw polimerowych”

W ramach projektu 2.1 będziemy mieć do czynienia z rozwojem centrum badawczo-rozwojowego w firmie HPT Innovation Sp. z o.o. dedykowanego technologiom wtryskowym, ze szczególnym naciskiem na wtrysk wielokomponentowy. W ramach projektu planowane jest nabycie infrastruktury umożliwiającej rozwój konstrukcji form wtryskowych w postaci:

– gniazda badawczego wielokomponentowego procesu przetwórczego z maszyną wtryskową o sile zwarcia do 4500 kN,

– doświadczalnej formy do wtrysku wielokomponentowego.

Główne cele:

Głównym celem jest wprowadzenie na rynek innowacji procesowej z zakresu technologii wtrysku termoplastycznych tworzyw polimerowych. Nowy proces będzie bazować na konstrukcji formy wtryskowej opracowanej podczas prac badawczo-rozwojowych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań będą posiadały wyższe parametry użytkowe i  funkcjonalne oraz rozwiążą kluczowe aspekty dotyczące aktualnych problemów przetwórczych, które istotnie wpływają na opłacalność produkcji wyprasek. Prace badawcze będą prowadzone w dwóch obszarach: procesowym i narzędziowym.

Celem realizacji zadań z obszaru procesowego jest skrócenie czasu cyklu produkcyjnego oraz zmniejszenie brakowości produkcyjnej w przetwórstwie termoplastycznych tworzyw polimerowych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wkładów formujących. Natomiast jako cel do osiągnięci z obszaru narzędziowego wytypowano opracowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego wielowarstwowego wkładu formującego, umożliwiającego selektywne nagrzewanie powierzchni formujących za pomocą indukcji magnetycznej oraz szybkie i równomierne jej chłodzenie.

Planowane efekty:

Rezultatem przeprowadzonych badań doświadczalnych będzie wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych form wtryskowych które zostaną zgłoszone do ochrony patentowej. W porównaniu do powszechnie stosowanych rozwiązań, nowe rozwiązania konstrukcyjne będą cechowały się :

zmniejszonym czasem cyklu od 10 do 20%,

zmniejszoną energochłonnością produkcji od 5 do 10 %,

zmniejszonym poziomem brakowości od 30 do 50%,

zwiększonym poziomem efektywności gniazd produkcyjnych od 10 do 20% OEE.

Celem biznesowym jest sprzedaż licencji na nowe rozwiązania konstrukcyjne jak i też świadczenie usług wdrożeniowych, popartych praktycznym doświadczeniem z realizacji procesu badawczego.

Wartość projektu :

Całkowite przewidziane wydatki to : 3 321 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania : 1 215 000,00 zł